Proiecte mari de infrastructura

Proiectele mari de infrastructură selectate prin atribuire directă sunt evaluate și aprobate în conformitate cu o procedură specială aprobată de Comitetul Comun de Monitorizare. Proiectele au fost identificate în perioada de programare, iar lista acestora a fost aprobată de Comisia Europeană ca parte a Programului Operațional Comun (Anexa II).

Proiectele mari de infrastructură sunt aprobate de către Comitetul Comun de Monitorizare și de Comisia Europeană, , printr-o procedură care constă în două etape:
Etapa 1: Dezvoltarea și aprobarea sumarelor proiectelor mari de infrastructură;
Etapa 2: Dezvoltarea și aprobarea aplicației complete și a documentelor suport ale proiectelor mari de infrastructură.

Procedura de evaluare și aprobare a Proiectelor Mari de Infrastructură (link-ul de descărcare)

Sumarul de proiect (link-ul de descărcare)

Detalii de contact pentru clarificări suplimentare și sprijin pentru beneficiari:
Autoritatea de Management:
Dl Octavian Aron, Manager Public
Email: octavian.aron@mdrap.ro

Return to Top ▲Return to Top ▲